Archivos de autor Procarsa

PorProcarsa

Ampliació Borsa Monitors Escoles Esportives

Bases que han de regir la convocatòria per a la ampliació mitjançant concurs de mèrits de la borsa de treball de personal laboral de monitors d’escoles esportives per a cobrir les necessitats que es produisquen en les diferents activitats esportives, mitjançant contractació laboral temporal.

PorProcarsa

Borsa Operari d’Instalacions Esportives (Tancada)

Bases per a la creació d’una borsa de treball de la societat mercantil «Promoció Econòmica de Carcaixent S.A.« d’Operari d’instalacions esportives.

 • Descarregar Bases PDF »
 • Descarregar Instancia PDF »
 • Llistat provisional d’admesos i exclosos »
 • Descarregar Llistat d’admesos – proves práctiques PDF »
 • Resultat de la prova de capacitat »
 • Llista Provisional PDF »
 • Llista Definitava PDF »
PorProcarsa

Bolsa de Trabajo Personal Deportivo Piscina Cubierta (Cerrada)

Bases para la creación de una bolsa de trabajo de la sociedad mercantil «Promoción Económica de Carcaixent S.A.» de personal deportivo para la piscina cubierta.

 • Descarregar Bases PDF »
 • Descarregar Instància PDF »
 • Llista Provisional d’Admitits »
 • Llistat d’admesos »
 • Relació notes finals 1ª FASE »
 • Notes Finals de la 1ª fase / Horari del supost pràctic »
 • Llistat resultats definitius »
PorProcarsa

Borsa de Monitor d’Activitats Esportives (Tancada)

Bases per a la creació d’una borsa de treball per a la contratació de personal per a la societat mercantil «Promoció Económica de Carcaixent»:

Renovar la borsa de monitors esportius per a cobrir possibles baixes i el fet d’incloure noves modalitats que s’ajusten a la demanda dels usuaris.

 • Descarregar Bases PDF
 • Descarregar Instancia PDF
 • Llista d’admesos i exclosos i data de la entrevista: LLista PDF / Data PDF
 • Llista de puntuacións després d’alegacions
 • Llista definitiva borsa de monitors esportius
 • Resultat definitiu per ordre de puntuació
PorProcarsa

Borsa d’arbitres de futbol sala (Tancada)

Bases per a la creació d’una borsa de treball de la Societat Mercantil «PROMOCIÓ ECONÓMICA DE CARCAIXENT S.A.» d’arbitres de futbol sala.

» Bases PDF

» L’instancia en la borsa darbits

» Llista d’admesos a la borsa d’arbitres de futbet

» Puntuació 1ª part borsa d’arbits escoles esportives

» Puntuació final y definitiva

PorProcarsa

Monitor d’Activitats Coreogràfiques (Tancada)

Bases per a la creació d’una borsa de treball de la Societat Mercantil «PROMOCIÓ ECONÓMICA DE CARCAIXENT S.A.» de personal divers per a la piscina coberta.

» Dercargar Bases PDF

» Descargar Instància

» LLISTA D’ADMESOS

» Resultats Entrevista

» Puntuació Definitiva

PorProcarsa

Borsa d’operari de manteniment de la piscina municipal (Tancada)

Bases de la societat mercantil «PROMOCIÓ ECONÒMICA DE CARCAIXENT S.A.» per la la creació d’una bolsa d’operari de manteniment per a la Piscina Municipal Coberta.

» Descargar anunci PDF

» Llista d’admesos i exclosos

» Entrevistes

» Llista definitiva

PorProcarsa

Concurs Adjunt al Coordinador (Tancada)

La Societat Municipal “Promoció Econòmica de Carcaixent, S.A.”, de conformitat amb l’acord de Consell d’Administració, pres el dia 25 de Gener del 2017, convoca concurs per a la contratació de: Adjunt al Coordinador.

 • Descargar Anuncio completo PDF

Bases per a la selecció d’una persona a contractar com a “Adjunt al Coordinador de Serveis”

 • Descargar bases PDF

Solicitud para participar en procesos selectivos

 • Descargar instancia

Información:

 • Descargar PDF

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos

 • Descargar PDF

Lista del personal adscrito

 • Descargar PDF

Resultado del ejercicio escrito tipo test

 • Descargar PDF

Resultat provisional de la selección de responsable d’Adjunt a Coordinador

 • Descargar PDF
PorProcarsa

Concurso Responsable de Administración (Cerrada)

La Societat Municipal «Promoció Econòmica de Carcaixent, S.A.», de conformitat amb l’acord de Consell d’Administració, pres el dia 25 de Gener del 2017, convoca concurs per a la contratació de: Responsable Administració.

 • Descargar Anuncio completo PDF

Bases per a la selecció d’una persona a contractar com a «Responsable d’Administració i Gestió»

 • Descargar bases PDF

Relación de los puestos de trabajo, ingresos de cada departamente y personal adscrito a ellos:

 • Descargar Datos Responsable Administración y Gestión

Cuentas Anuales Abreviadas de Promoció Econòmica de Carcaixent, S.A.

 • Descargar Balances Abreviados al 31 de Diciembre de 2015 y de 2014

Estatutos de Procarsa

 • Descargar Estatutos PDF

Solicitud para participar en procesos selectivos

 • Descargar instancia

Requerimientos

 • Descargar PDF

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos

 • Descargar PDF

Lista del personal adscrito

 • Descargar PDF

Resultado prueba Valencià y convocatoria para presentación y defensa proyecto

 • Descargar PDF

Resultat provisional del procès de selección de Responsable d’Ádministració i gestió

 • Descargar PDF

Resolució d’al·legació i formulació de proposta definitiva

 • Descargar PDF
PorProcarsa

Borsa Nova Monitors de Piscina (Finalitzada)

Compartim el següent document de la bolsa nova de monitors de la piscina:

 • Descargar Anunci PDF
 • Descargar Bases PDF
 • Descargar Instancia PDF
 • Descargar Llista d’Admesos PDF

«Les entrevistes es realitzaran en la PISCINA MUNICIPAL»

 • Llista Personal Admès Definitiu PDF

RESULTATS FINALS 1ª FASE

 • Descargar PDF

HORARI SUPOST PRÀCTIC

 • Descargar PDF

«Llista definitiva – NOTA FINAL»

 • Descargar PDF